Rekrytera Javascript Development Talanger i Sverige

Komma igång

Recruit Javascript Development Experts in Sverige

Staff Augmentation har byggt starka kontakter med certifierade Javascript Development talanger i Sverige . De allra flesta kandidaterna har alla fullgjort BS / MS i datavetenskap. För att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, blir de ombedda att slutföra pågående studier inom sina respektive specialområdenVåra tjänster inkluderar Angular JS, Aurelia, Backbone JS, Ionic, Electron, Ember JS, Meteor, Node JS, React JS, React Native, Typescript and Vue JS utvecklare.

Värde proposition

Varför välja Staff Augmentation som din rekryteringspartner i Sverige ?

Vi hjälper dig rekrytera IT-talenter och utvecklare i Sverige

Nå Lokal Talent

Få direkt tillgång till IT-talangspoolen i Sverige.

Spara tid

Delegera inköp av Swedish IT-kandidater till Staff Augmentation

Spara pengar

Minska dina rekryteringskostnader betydligt i Sverige.

Vi har tillgång till tusentals utvecklare i Sverige.

Stöd

Vi hjälper dig att skapa relationer i Sverige och använd anställdas retentionstekniker för att säkerställa laglojalitet.

Strikt Hiring

Vår anställningsprocess är strikt. Vi gör omfattande testning för att bara hålla bäst.