Executive Search tjänster i Sverige

Komma igång

Executive Search tjänster

Vi är ett professionellt serviceföretag som specialiserar sig på rekrytering av chefer och annan ledande personal för företag inom olika branscher Sverige . Med vårt nätverk kommer du att kunna nå ett brett utbud av personliga kontakter i din bransch eller inom specialområdet. detaljerad, specifik kunskap om området och brukar fungera på högsta nivå av verkställande befattningar. Vårt företag är också involverat i hela anställningsprocessen, genomför detaljerade intervjuer och presenterar dig kandidater selektivt. Vi presenterar dig med kandidater när vi anser att kandidaten uppfyller alla angivna krav och skulle passa in i företagets kultur.

Rekrytera Mobile utvecklare i Sverige

Staff Augmentation® har byggt starka kontakter med certifierade mobilutvecklare i Sverige. De allra flesta kandidaterna har alla fullgjort BS / MS i datavetenskap. För att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, blir de ombedda att slutföra pågående studier inom sina respektive specialområden. Våra tjänster inkluderar Android, Ionic, iOS Swift, Java, React Native, Unity and Xamarin utvecklare.

Handla om Mobil Utveckling

Rekrytera Javascript utvecklare i Sverige

Staff Augmentation® har byggt starka kontakter med certifierade javascriptutvecklare i Sverige. De allra flesta kandidaterna har alla fullgjort BS / MS i datavetenskap. För att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, blir de ombedda att slutföra pågående studier inom sina respektive specialområden. Våra tjänster inkluderar Angular JS, Aurelia, Backbone JS, Ionic, Electron, Ember JS, Meteor, Node JS, React, React Native, Typescript and Vue JS utvecklare.

Handla om Javascript utveckling

Rekrytera CMS & eCommerce utvecklare i Sverige

Staff Augmentation® har byggt starka kontakter med certifierade CMS & eCommerce utvecklare i Sverige. De allra flesta kandidaterna har alla fullgjort BS / MS i datavetenskap. För att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, blir de ombedda att slutföra pågående studier inom sina respektive specialområden. Våra tjänster inkluderar BigCommerce, Concrete5, Drupal, Expression Engine, Joomla, Magento, Open Cart, Presta Shop, Shopify, Typo3, WooCommerce and Wordpress utvecklare.

Handla om CMS & eCommerce

Rekrytera Backend utvecklare i Sverige

Staff Augmentation® har byggt starka kontakter med certifierade backendutvecklare i Sverige. De allra flesta kandidaterna har alla fullgjort BS / MS i datavetenskap. För att hålla sig uppdaterad om den senaste tekniken, blir de ombedda att slutföra pågående studier inom sina respektive specialområden. Våra tjänster inkluderar ASP.Net, C#, Erlang, Java, PHP, Python and Ruby on Rails utvecklare.

Handla om Backend utveckling

Värde proposition

Varför välja Staff Augmentation® som din rekryteringspartner i Sverige ?

Vi hjälper dig rekrytera IT-talenter och utvecklare i Sverige

Nå Lokal Talent

Få direkt tillgång till IT-talangspoolen i Sverige.

Spara tid

Delegera inköp av Swedish IT-kandidater till Staff Augmentation®

Spara pengar

Minska dina rekryteringskostnader betydligt i Sverige.

Vi har tillgång till tusentals utvecklare i Sverige.

Stöd

Vi hjälper dig att skapa relationer i Sverige och använd anställdas retentionstekniker för att säkerställa laglojalitet.

Strikt Hiring

Vår anställningsprocess är strikt. Vi gör omfattande testning för att bara hålla bäst.